شماره های تماس :
۵۱ ۵۷ ۷۶۹ ۰۹۱۲
۵۱ ۵۷ ۷۶۹ ۰۹۳۴
۰۳ ۰۷ ۷۶۹ ۰۹۳۴
ثبت سفارش آنلاین

دوج چلنجر (۲۰۱۰)

اجاره روزانه (۲۴ ساعته) : ۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال